Tilbud i klubben

Vi har følgende tilbud i Tastahallen pr dags dato:
Parti 1 - onsdag kl 17-18 Varmtvannsbassenget
Barn fra 0 år 
Trener: Martha B. Waage

Parti 2 - onsdag kl 18-19.30 Varmtvannsbassenget
Trenere: Hilde Holter og Jane Opheim

Parti 3 - onsdag kl 18-19.30 i det store bassenget. 
Trenere: Alexander Ravnøy Morten Emil Bru (permisjon) og Fredrik Svendsen

Kommende parti: 
Voksensvømming - onsdag kl 16-17 Varmtvannsbassenget
Livreddere voksensvømming: 
Hilde Waage og Tore Waage

Stavanger HAIK ble startet i 1987. 
I årenes løp har klubben gitt tilbud innenfor ulike idretter, men er i dag en ren svømmeklubb.

Stavanger HAIK gir tilbud om vanntilvenning og svømmeopplæring til funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge i Stavanger og omegn. 
Klubben legger vekt på at hver enkelt utøver skal kunne utøve idretten ut fra egne ønsker og forutsetninger. Opplæringen blir gitt ut fra en metode som kalles Halliwick. 
Dette er en vanntilvenningsmetode spesielt utviklet for at personer med ulike funksjonshemminger lettere skal kunne mestre sin egen kropp i vannet. 
Klubben drives utelukkende på frivillig basis både gjennom trenere og styret.