Parti I

onsdag kl 17-18 Varmtvannsbassenget
Barn fra 0-6 år Her legges det vekt på Halliwick metoden hvor det hovedsaklig er vanntilvenning
med lek til begynnende svømmetrening i cr og rygg

Parti II

De har treningen sin på Onsdager fra 18.00-19.30 i Tastahallen helsebassenget  som er oppvarmet til 30 grader. Dette  partiet er fra 6-11 år hvor det legges vekt på lek og begynnende teknikk trening i svømmeartene rygg,crawl og bryst.

Parti III

Vi trener hver onsdag i Tastahallen fra 18.30-20.00. Pr i dag har vi to baner. Her legges det vekt på teknikk i de ulike svømmeartene som er crawl, rygg, bryst og butterfly som videreføres av parti II