Om klubben

Stavanger HAIK ble startet i 1987.

Stavanger HAIK er en klubb for barn, ungdom og voksne med ulike funksjonshemninger. Men vi har også mange medlemmer som ikke har en funksjonshemning.

Stavanger HAIK er en svømmeklubb som drives utelukkende av frivillig arbeid hos trenere og foreldre som tillitsvalgte.

Aktiviteten foregår i hovedsak hver onsdag i Tastahallen. Medlemmene er fordelt på 2 partier etter alder og ferdigheter.

Klubben driver etter Halliwick-metoden, en svømmeopplærings metode spesielt beregnet på funksjonshemmede. Mer om Halliwick-metoden, se egen side.

Utenom svømmetreningen, arrangerer vi grillfester og juleverksted. Vi forsøker også å holde ulike kurs innad i klubben for våre medlemmer.

Du kan ta kontakt med styret eller andre i klubben på mail adressen under.
post@stavangerhaik.no